درد دیل

                                        بنام نامی اون عزیز خودا

 

 

سلام به می دیل گوشیان،شمان کی مه عزیزیدی،شمره بگم،شمره نگم ،کره بگم ؟شمه بلا مه سر! امه دوران خیلی شان اسایدی کی عمل کودن بِ ایه شریفه((هل یستوی الذین...))ایا دانایان با نادانان  برابرند؟ اشانره ضرر زیان داره! عمل کودن وگوش دان بِ فرمایش ان ایه وبرقراری عدالت میلیارها تومان اشانره اب خوره ! گیدی چطور؟اهان ان ده شمه کاره بشید واورس واورسه مره پیدا بکونید تا بیافید کی چی بگفتم!  اگرم نتانستید بیافید،

جی ایتا فضول واورسید شمره گه!

 

 

                                                     همشک زنده ببید

/ 2 نظر / 61 بازدید
هادی

اقا سلام عرض بکدیم.امارا که چیزی حالی نبست[گریه]خدا تره قوت بده ادامه بدن بره[چشمک]

بی مزه

سلام, تعریف دقیق عدالت چیست؟ آیا مساوی بودن عدالت است؟ اگر چنین است چرا خدا می فرماید آیا آنان که می دانند با آنان که نمی دانند برابر اند؟ .................... بگذریم...... یادتان باشد که با زدن قرآن به سر نیزه حکمیت را به ابوموسی اشعری دادند که اگر مسالحش درکار بود روز را انکار مرده و می گفت شب است..... آنان که خود را با علی مقایسه می کنند. آیا نمی دانند که علی بر روی منبر خود را زد به دلیل تعرض بر زن یهودی؟ چرا این مدعیان عدالت تعرض به مسلمانان و رفتار وحشیانه با آنان را انکار می کنند؟ چشم ها را باید شست... جور دیگر باید دید! آقایی که ادعا می کنه یک ریال برای انتخابات خرج نکرده بیاد توضیح بده آیا با طی الارض ظرف 2 ساعت از ساری به اهواز رفته؟ فرستادن هواژیما برای آوردن رییس جمهور یک کشور به ایران می دونید خرجش از میلیون بالاتره؟ نکته آخر: ما هم حیف کردن داریم و هم میل کردن و هردوی اینها بد است. و حیف کردن بد تر زیرا سرمایه را به نابودی می کشد.. آقایی که ادعا می کند ایران باثبات ترین کشور جهان است آیا دروغ گو نیست؟؟؟؟؟ کلاه خود را قاضی کنید؟؟ به تاریخ رجوع کنید؟ سید ضیا را و فریاد تاریخی آی دزد او