جهان در هفت پیکر نظامی

 

 

                    

     چکیده

 

 

 

حکیم نظامی گنجه ای در هفت پیکر بطرق مختلف بدنیا اشاراتی دارد .لذا برای هر چه جذابتر شدن مقال خود واژه سازی نموده وسعی بران داشته که در سمع شنونده کریه ننماید،بل چون انگبین خواستنی وبر هر مذاقی خوشایند باشد.درخت،اطراف،چرخ،روزگار،زمین،کار گه،کوه،دریا، دشت...،فلک،گیتی،محیط کحلی رنگ،آباد شهر،جریده جهد...کلمات یا تر کیباتی هستند که معنی دنیا وجهان مادی را به ذهن تداعی می -بخشند .          

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

  کلید واژه

                                            (( چرخ،فلک، گیتی،اقلیم))

 

      

 

                           

                                     

مقدمه 

 

 

 

 

قدما جهان (کره زمین)را از قطب جنوب به طرف قطب شمال به هفت قسمت تقسیم کرده بودند که هر قسمت آن را یک اقلیم می نامیدند0عدد هفت در هفت پیکر حکیم نظامی ، بطور قابل توجه ای مطمح نظر بوده است.هفت گنبد ،هفت شاه زاده، هفت اقلیم ،هفت روز هفته(هفته=هفتایی)، هفت فلک ،هفت افسانه...(ر.ک تحلیل هفت پیکر زنده یاد دکتر محمد معین).

در هفت پیکر همیشه  مردان حق،عدالتخواهان،بطور کل خوبی وپاکی بر زشتی وستم فایق میآید.این مسئله نشانگربینش دینی ورادمردی اخلاق وحکمت نظامی است.(ر.ک آیتی، عبدالحمید . هفت پیکر،مقدمه، ص بیست وچهار، 1382).

هفت گنبد یا هفت پیکر داستان شاد خواریها و کامجوییهای بهرام گور است که به موجب روایت شاعر نزد نعمان عرب در یمن-ونه در حیره چنانکه در تاریخهاست-پرورش میابد.(ر.ک . زرین کوب،با کاروان حله،ص197،تهران،1358)

شاعر به دنیا (بخصوص)جهان مادی وافلاک اشارات زیادی چه صریح وبدون کنایه...یا بطریق کنایه واستعاره دارد.در این مقال کوتاه، بر آنیم تا  ابیاتی که به وجهی اشاره به دنیا دارند،را گرد هم آوریم.ان –شاءالله،که مقبول آید.

                                          

                                                             1

 

 

/ 1 نظر / 147 بازدید
علی سراوانی

سلام چطوری؟ شاد باشی