عید سیدان

سلام

شمه عید موبارکدبوبو خو الهی دارم هزار عیدان بدینید . ناجی درم همیشک جان ساقی مره

 زندگی بوکونید . ته کسه کی فاگیفتید؟ خب سلامتی جان امره.

/ 0 نظر / 55 بازدید