# آیه

درد دیل

                                        بنام نامی اون عزیز خودا     سلام به می دیل گوشیان،شمان کی مه عزیزیدی،شمره بگم،شمره نگم ،کره بگم ؟شمه بلا مه ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 61 بازدید